สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2012
ปรับปรุง 28/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 202647
Page Views 291500
ขอพบ นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ โดยด่วน นายวาธิต หลวงโย นายภาษกรณื  พรหมเมือง นายคชา ชัยสมบัติ นายภานุพงษ์ ทองหล่อ ประกาศ ณ วันที่ 16 กพ 2557
ใบงานนักเรียนชั้นม.3 ส่งภายในวันจันทร์ 17 กพ.นี้  และฉบับที่ 2 ให้ส่งก่อนสอบปลายภาคนะครับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว

ประวัตินักกีฬาอาวุโส

 

นายอุดม    แก้วแสนตอ   เกิดเมื่อวันศุกร์ที่  6  เดือน กรกฏาคม   พ.ศ.  2499     ที่หมู่บ้านบ้านแม่เชียงรายลุ่ม      อำเภอแม่พริก    จังหวัดลำปาง

 

บิดาชื่อ             นายสมพงษ์   แก้วแสนตอ

มารดาชื่อ         นางเรียบ  แก้วแสนตอ

 

การศึกษา

            จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ที่โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

            จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        ที่โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก

            จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           ที่โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

            จบ   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง       ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลำปาง

            คุณวุฒิสูงสุด               ศึกษาศาสตร์บัณฑิต   จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  รุ่นที่ 1

 

การรับราชการ

            เริ่มบรรจุรับราชการครูครั้งแรก   ที่โรงเรียนแม่พริกวิทยา  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง         เมื่อวันที่  22  เดือน พฤษภาคม   ..   2521

            และย้ายมารับราชการที่โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2529     มาจนถึงปัจจุบัน 

 

        ดังกล่าว   จึงเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องว่า      เป็นนักกีฬาอาวุโส      ประจำปี       2555                  ของโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

 

 

      

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180